Anadolu'da Aşiretler .:: Anadoluasiretleri.com ::.
Breguet watchesCartier watchesDefy Extreme watchesFranck Muller watchesDumont Pantree watchesBaume Mercier watchesMonaco Monza watchesJ12 GMT watchesArnold Limited Edition watchesFormula 1 SLR Golf watches
   
.:: Haberdar Et ::.
Yeniliklerden haberdar olmak için kayıt olabilirsiniz.
Ad Soyad:
E-Posta:
Kısaltmalar
Arab
A. DFEBâb-ı Asâfî, Defterhâne-i Âmire
AK. MCAtatürk Kütüphanesi, Muallim Cevdet
ATAAhmed Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri, İstanbul 1930.
Ayr.Ayrıca
b.bin
Bkz. Bakınız
BOABaşbakanlık Osmanlı Arşivi
D. BŞMDahiliye, Başmuhasebe Tasnifi
DTCFDAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
EEkrad
EI2The Encyclopaedia of Islam
Ek.Ekinlik
ErErmeni
EV. MHM.Başbakanlık Osmanlı Arşivi Evkaf Harameyn
H.Hane
İFMİstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
KKıpçak
k.karye, köy
K.Kazası
KanunlarÖ.L. Barkan, XV. Ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda ziraî ekonominin hukûkî ve mâlî esasları, I, Kanunlar
Kaz.Kaza
Kıb.Kıbtî
KKKâmil Kepeci Tasnifi
ks.Kısmı
Ktp.Kütüphanesi
Kz.Kaza
M.mücerred
MMoğol
m.mezraa
MADMaliyeden Müdevver Defterler
mah.mahallesi
MDBOA Divân-ı Hümâyûn Mühimme Defteri
MTMMillî Tetebbular Mecmuası
N.Nahiye
n. diğernâm-ı diğer
n.d.nâm-ı diğer
Nah.Nahiye
Nr.Numara
nşr.Neşreden
Nşr.Neşri, neşreden
s.Sahife
SSembol
S.Sancağı
San.Sancak
TTürkmen
Tarih Dergisiİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi
TDTahrir Defteri
TKATapu-Kadastro, Kuyûd-ı Kadîme Arşivi
TKA, VCDTapu-Kadastro Arşivi, Vakıf-ı Cedid Defteri
trc.Tercüme eden
ts.Tasnifi
TSMATopkapı Sarayı Müzesi Arşivi
TTKTürk Tarih Kurumu
v.veled-i
V.Vilâyeti
vr.Varak
Vs.Vesika
yay.yaylak

 


2009 Tüm Hakları Saklıdır. İçerikler izinsiz kullanılamaz.